ႠႫႨႬႣႨ

ქუთაისი
26° - 16°

ႨႫႤႰႤႧႨႱ ႫႾႠႰႤ

ႠႾႠႪႨ ႠႫႡႤႡႨ

16 აპრილი 2014 წელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში 6 532 800 ლარის ღირებულების პროექტი ხორციელდება.

14 აპრილი 2014 წელი

ხონის კულტურის ცენტრში ახალგაზრდა მხატართა ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო